Wybierz produkt i dodaj do Twojego zapytania

 • 1 katalog
 • 2 dział
 • 3 model
 • 4 produkt

Najczęstsze pytania

 • 1. Co należy robić ze zużytymi świetlówkami? więcej +

  Zużytych świetlówek nie wolno wyrzucać do kosza z innymi odpadami.
  Zużyte świetlówki należy zwrócić do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub przy zakupie nowych oddać do sklepu prowadzącego ich sprzedaż.
  Gdy świetlówka ulegnie pęknięciu, należy szczelnie ją zabezpieczyć w plastikowej torebce, aby niebezpieczna rtęć nie przedostała się na zewnątrz.
  Składowanie i transportowanie zużytych świetlówek powinno odbywać się z zachowaniem ostrożności celem zapobieżenia uszkodzeniom szklanych rurek.
 • 2. Co to jest światło LED? więcej +

  Nazwa LED pochodzi od skrótu nazwy Light Emiting Diode, czyli „Dioda Emitująca Światło”, której wynalazcą jest amerykański inżynier Nick Holonyak Jr.