Wybierz produkt i dodaj do Twojego zapytania

  • 1 katalog
  • 2 dział
  • 3 model
  • 4 produkt

Kontakt

Pekar Sp. z o.o.
ul. Kolumba 43/47
02-288 Warszawa          

NIP:  PL 5210121451
REGON:  010547558        

tel. +48 22 33 60 500
fax: +48 22 33 60 501

e-mail pekar@pekar.com.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000036492, kapitał zakładowy: 500 000,00 PLN

Formularz kontaktowy

*
*
*
*
*

* - pola wymagane